KHÓA TỰ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TẠI NHÀ


CHỦ NHẬTTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7GIAI ĐOẠN 1:

PHÁT ÂM

Mục đích: sau khi học xong giai đoạn này các bạn sẽ biết cách phát âm hầu hết các từ sau khi tra từ điển.

(Chúng ta nhất định phải ưu tiên học phát âm trước khi bắt đầu lên lộ trình giao tiếp. Giai đoạn này các bạn sẽ học 44 phiên âm quốc tế)

GIAI ĐOẠN 2:

CÁCH ĐẶT CÂU

Mục đích: sau khi học xong giai đoạn này các anh chị sẽ biết cách đặt những câu giao tiếp cơ bản.

(Để có thể giao tiếp được nhất định chúng ta phải biết cách đặt câu cơ bản để duy trì cuộc hội thoại. Có những loại câu chính như: câu hỏi, câu phủ định, câu khẳng định...)

GIAI ĐOẠN 3:

TỪ VỰNG + CẤU TRÚC


Mục đích: Chọn từ vựng và cấu trúc câu phù hợp với từng cá nhân.

(Ở giai đoạn này, chúng ta chuẩn bị từ vựng thông dụng, cấu trúc thông dụng, kết hợp luyện nghe, tra từ, tạo thói quen tốt, kỹ luật cao.)

My Awesome Headline

GIAI ĐOẠN 1: PHÁT ÂM

Bạn sẽ được học 44 âm (nguyên âm + phụ âm) và có 2 bài kiểm tra cuối mỗi phần học. Mỗi bài thực hành có 5 từ và 5 câu ví dụ. Được hướng dẫn thực hành trước khi bắt đầu lộ trình.

GIAI ĐOẠN 2: CÁCH ĐẶT CÂU

GIAI ĐOẠN 3: TỪ VỰNG

TÍNH TỪ THÔNG DỤNG

ĐỘNG TỪ THÔNG DỤNG

TRẠNG TỪ THÔNG DỤNG

CÁCH HỌC

DANH TỪ THÔNG DỤNG

CÁCH LỰA CHỌN

CẤU TRÚC THÔNG DỤNG

PHƯƠNG PHÁP

ÔN TẬP