NHÓM TỰ HỌC PHÁT ÂM, NGỮ PHÁP CÙNG BEL NGUYỄN

Bel nguyễn

A tattoo is a form of body modification, made by inserting indelible ink into the dermis layer of the skin to change the pigment.

Synthesis photography is part of computer-generated imagery (CGI) where the shooting process is modeled on real photography. The CGI, creating digital copies of real universe, requires a visual representation process of these universes.
Synthesis photography is the application of analog and digital photography in digital space.

HƯỚNG DẪN CÁCH THỰC HÀNH CỦA NHÓM

Nếu Bạn là người mới bắt đầu, thì Mình xem tập đầu tiên ở đây: [tập 1] ở đây nhé Bạn, xem xong làm video đăng lên nhóm cùng bình luận ý kiến với nhau cùng phát triển nhé.

Video hướng dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=zzWzYlaMBOc

Cách thức tham gia: - Xem video hướng dẫn ở video mẫu nếu chưa biết cách tham gia: Video hướng dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=zzWzYlaMBOc - Sauk hi làm xong, nhận bài thứ 2 ở Facebook của Bel, Các Bạn nhắn tin trực tiếp trên Facebook để nhận “link video”, “kịch bản” và “link video tiếp theo.” Cách thức nộp bài: Thử Thách 60 ngày làm VIDEOS tiếng Anh.

Nội dung nộp bài trên nhóm đúng theo MẪU để được kiểm duyệt.

 #FeasiBLE ENGLISH.net

#THỬ THÁCH 60 NGÀY LÀM VIDEO CÙNG BEL

#I definitely keep my promise

Ngày nộp: MẪU 12/12/2018 | Video tập số XX1. (hoặc là tên chủ đề + thứ tự video đã làm)

Nơi nộp: https://www.facebook.com/groups/609163899252710/

https://www.facebook.com/groups/609163899252710/ (nếu ai tự tin thì quay cả khuôn mặt, còn nếu không tự tin thì quay văn bản của mình đang đọc, hoặc là quay nữa mặt)

FeasiBLE ENGLISH
Facebook Comments Box