5 LIÊN TỪ THƯỜNG GẶP TRONG TOEIC

5 LIÊN TỪ THƯỜNG GẶP TRONG TOEIC

- Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu như thế nào là 1 Mệnh đề?
->  Mệnh đề hay nói cách khác là 1 Câu hoàn chỉnh bao gồm:

"Chủ ngữ (S)" " Động từ (V)"
Suy ra:  Mệnh đề = S + V

-Tiếp theo, Ta gọi: xyz  1 Liên Từ 
-> Cách dùng: Liên từ đứng trước 1 Mệnh đề => xyz + S - V

 

1. Because + S - V
I'm tired because I stayed up late last night.

(Tôi mệt mỏi bới vì tối hôm qua tôi ngủ rất trễ)

 

2. In case + S - V: Phòng khi/ Lỡ như
You'd better take a raincoat in case it rains.

(Bạn nên mang theo 1 cái áo mưa phòng khi trời mưa)

 

3. Unless + S - V: Trừ khi/ ngoại trừ
Unless something unexpected happens, I'll come to your party tomorrow.

(Ngoại trừ 1 điều không mong muốn xảy ra thì ngày mai  Tôi chắc chắn sẽ đến bữa tiệc)

 

4. That + S - V: rằng
I suppose that She will not come here.

(Tôi cho rằng Cô ấy sẽ không đến đây)

 

5. Once + S - V: Một khi
Once I make a promise, I definitely keep it

(Một khi tôi đã hứa, Tôi chắc chắn giữ lời)


____

Tóm lại:
1. Because + S - V: Bởi vì
2. In case + S - V: Phòng khi/ Lỡ như
3. Unless + S - V: Trừ khi
4. That + S - V: Rằng
5. Once + S - V: Một khi

 

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018 


Facebook Comments Box