5 Cách diễn tả ” ĐÓI BỤNG” trong tiếng Anh

5 Cách diễn tả " ĐÓI BỤNG" trong tiếng Anh
 
1. I'm really hungry.
(Tôi thực sự rất đói bụng) 
 
2.  I’m starving = I’m famished.
(Ôi! Đói chết mất) 
 
3. My stomach is growling = My tummy is talking to me
(Bụng tôi đang sôi lên đây.)
 
4. I’m hungry as a wolf. 
(Đói như con sói)
 
5.  I’m peckish. 
(Tôi thấy đói)

--------

"Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH"

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: http://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018

  
Facebook Comments Box