PHÂN BIỆT: WILL BE V3 & WILL BE V-ING SHOULD BE V3 & SHOULD BE V-ING

PHÂN BIỆT: 
    WILL BE V3 & WILL BE V-ING  
           SHOULD BE V3 & SHOULD BE V-ING
 BỊ ĐỘNG  CHỦ ĐỘNG  (mang nghĩa nhấn mạnh hơn)
 WILL BE + V3/ED: (sẽ bị / sẽ được)


-  My homework will be done.
(Bài tập của tôi sẽ được hoàn thành)
  WILL BE +  V-ING: (thật sự sẽ) 


- I will be doing my homework. 
(Tôi sẽ thực sự sẽ hoàn thành bài tập)
 SHOULD BE + V3/ED: (nên được) 
 
-  My car should be repaired.  
( Xe hơi của tôi nên được sữa chữa)
 
 SHOULD BE + V-ING: (thật sự nên) 
 
- I should be repairing my car. 
( Tôi thực sự nên sữa chữa xe của tôi)
 
Vậy nên, Trong bài Thi Toeic thường bẫy như sau: 
                            - Đề:    Will Be + _______ 
                           -> Đáp án thường có chứa cả  V-ING, hoặc là V3
 
Lưu ý: Gặp dạng này không được chọn ngay V3, mà hãy dịch lướt qua xem nghĩa chủ động hay bị động. 
 
+ Nếu câu mang nghĩa chủ động, ta chọn V-ING
 
+ Nếu câu mang nghĩa bị động, ta chọn V3


Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018 
  

Facebook Comments Box