Cấu trúc mỗi ngày – common English sentence structures – be willing to (3)

https://youtu.be/QXezU1z6kCg

Examples

Be willing to (sẵn lòng làm gì đó)
(do or help somebody without coercion)

1. I am willing to help you
2. Are you willing to work overtime?
3. He is not willing to be a team leader
4. They are willing to learn how to treat people with respect.
5. Is He willing to wait for you?
6. She is not willing to share her secrets with you.

1. Tôi sẵn lòng giúp đỡ bạn
2. Bạn có sẵn lòng làm thêm giờ không?
3. Anh ấy không sẵn lòng trở thành trưởng nhóm
4. Họ sẵn lòng học cách đối xử tôn trọng với mọi người.
5. Anh ấy có sẵn lòng chờ đợi bạn không?
6. Cô ấy không sẵn lòng chia sẻ những bí mật với bạn. 

Khóa Học [Phát Âm + Ngữ Pháp Giao Tiếp] 250k của Bel cho bạn nào cần:
🔎 https://feasibleenglish.net/kh/ 
Bấn vào link trên ⬆️ để xem chi tiết.

 

 

Facebook Comments Box