mội ngày một cấu trúc -concentrate on và focus on (22)


Cấu Trúc: Concentrate on = focus on (synonym) - tập trung vào việc gì đó

-direct one's attention on something-

Examples

concentrate on - tập trung vào
1. I am trying to concentrate on my work
2. My friend is unable to concentrate on his studies.
3. I concentrate on learning English.
4. I cannot concentrate on teaching. Because my students are very noisy.

Tạm dịch
1. Tôi đang cố gắng tập trung vào công việc của mình
2. Bạn tôi không thể tập trung vào việc học của anh ấy.
3. Tôi tập trung vào việc học tiếng Anh.
4. Tôi không thể tập trung vào việc giảng dạy. Bởi vì học sinh của tôi rất ồn ào.

Focus on
1. They need to focus on their goals.
2. it is hard for her to focus on her career.
3. please focus on your work.

Tạm dịch
1. Họ cần tập trung vào mục tiêu của họ.
2. Thật khó để cô ấy tập trung vào sự nghiệp của cô ấy.
3. hãy tập trung vào công việc của bạn.


 

Khóa Học [Phát Âm + Ngữ Pháp Giao Tiếp] 250k của Bel cho bạn nào cần:
🔎 https://feasibleenglish.net/kh/ 
Bấn vào link trên ⬆️ để xem chi tiết.

Facebook Comments Box