Cấu trúc với động từ “force”

 

Force (v) /fɔːs/

force sb to do something 
(compel somebody to do something but he or she does not want to do)

Examples

Cấu trúc: force sb to do something
(bắt ép ai đó làm gì)

1. I can't force her to love me.
2. She forces herself to learn Japanese.
3. My boss forced us to make a decision.
4. My girlfriend forces me to marry her.

Tạm dịch
1. Tôi không thể ép cô ấy yêu tôi.
2. Cô ấy ép bản thân học tiếng Nhật.
3. Sếp của tôi buộc chúng tôi phải đưa ra quyết định.
4. Bạn gái của tôi ép buộc tôi phải kết hôn với cô ấy.


Khóa Học [Phát Âm + Ngữ Pháp Giao Tiếp] 250k của Bel cho bạn nào cần:
🔎 https://feasibleenglish.net/kh/ 
Bấn vào link trên ⬆️ để xem chi tiết.

Facebook Comments Box