Cách đặt câu trong tiếng Anh 2021

I. Video hướng dẫn cách đặt câu trong tiếng anh - cách đặt 1000 câu trong 1 nốt nhạc.II. Cách đặt câu trong tiếng anh với cấu trúc "trying to" 

 

Công thức chung: 
Be + trying to + verb 

 

Be = động từ "to be"
Có các động từ "to be" sau:  am, is, are, was, were
Tùy thì mà các bạn nên lựa chọn và sử dụng cho chính xác nhé.

 

Verb = động từ
Các động từ như buy (mua), learn (học), cook (nấu ăn).... tùy vào mục đích đặt câu mà các bạn hãy lựa chọn sao cho phù hợp nhé.

 

Đây là một số động từ mình dùng trên video hướng dẫn cách đặt câu trong tiếng Anh bên trên nhé: 

 

Learn - change - answer - stop
help - call - make - buy - look for. 

 

III. Mẫu câu ví dụ sau khi áp dụng từ video cách đặt câu trong tiếng Anh 


I am trying to learn English

you are trying to learn English
We are trying to learn English


They are trying to learn English
She is trying to learn English
He is trying to learn English

We are trying to change our bad habits
Lan and Tuan are trying to change their bad habits

They are trying to answer my question
Lan and Hung are trying to answer my question

He is trying to help me
Tuan is trying to help me.

she is trying to call her teacher.
Lan is trying to call her teacher.

Tuan is trying to look for a job.
We are trying to buy a new house

They are trying to make money
He is trying to call his mom.

Kha is trying to stop smoking.
My wife is trying to have a healthy diet.

 

Tạm Dịch: 

Tôi đang cố gắng học tiếng anh
bạn đang cố gắng học tiếng anh

Chúng tôi đang cố gắng học tiếng anh 
Họ đang cố gắng học tiếng Anh

Cô ấy đang cố gắng học tiếng anh
Anh ấy đang cố gắng học tiếng anh

Chúng tôi đang cố gắng thay đổi những thói quen xấu của chúng tôi
Lan và Tuấn đang cố gắng thay đổi thói quen xấu của họ.

Họ đang cố gắng trả lời câu hỏi của tôi
Lan và Hùng đang cố gắng trả lời câu hỏi của tôi

Anh ấy đang cố gắng giúp tôi
Tuấn đang cố gắng giúp tôi.

cô ấy đang cố gắng gọi cho giáo viên của cô ấy
Lan đang cố gắng gọi điện cho cô giáo của cô ấy

Tuấn đang cố gắng tìm một công việc.
Chúng tôi đang cố gắng mua một ngôi nhà mới

Họ đang cố gắng kiếm tiền
Anh ấy đang cố gắng gọi cho mẹ của anh ấy.

Khá đang cố gắng cai thuốc.
Vợ tôi đang cố gắng có một chế độ ăn uống lành mạnh.


Các bạn chú ý phần tô màu đỏ là động từ to be, phần tô màu xanh là động từ thường để đặt câu cho chính xác nhé. Mong là bài viết về cách đặt câu trong tiếng Anh sẽ giúp các bạn đặt được 1000 câu, và ứng dụng được trong giao tiếp, đặt câu thật nhiều mà không cần học ngữ pháp nhé. Nếu thấy hữu ích hãy ủng hộ mình bằng cách chia sẽ bài viết này hoặc để lại một lời bình luận động viên nhé. Chúc các bạn đặt được 1000 câu trong Tiếng Anh trong hôm nay. 

 

I am trying to learn English
you are trying to learn English
We are trying to learn English


They are trying to learn English.
She is trying to learn English.
He is trying to learn English.

We are trying to change our bad habits.
Lan and Tuan are trying to change their bad habits.

They are trying to answer my question.
Lan and Hung are trying to answer my question

He is trying to help me.
Tuan is trying to help me.

she is trying to call her teacher.
Lan is trying to call her teacher.

 

Tuan is trying to look for a job.
We are trying to buy a new house.

They are trying to make money.
He is trying to call his mom.


Kha is trying to stop smoking.
My wife is trying to have a healthy diet.

 

By Bel Nguyễn: https://www.facebook.com/belnguyen2018/
Liên hệ với Bel: https://feasibleenglish.net/giasubel/

Facebook Comments Box