Cách phân biệt Each và Every dễ hiểu nhất 2021

Cách Phân biệt Each và Every dễ hiểu nhất 2021.

 


Có ai thắc mắc rằng each và every khác nhau chỗ nào không?? Câu trả lời sẽ nằm ở dưới bài viết này. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với trang web FeasibleEnglish.net. Như tựa đề, bài viết hôm nay chúng tớ sẽ phân biệt Each và Every một cách ngắn gọn nhất và dễ hiểu nhất. ♦ Giống nhau:


1) Each và Every giống nhau về nghĩa, và thường thì việc dùng each hay every, một trong hai cái nào cũng được cả.  
Ví dụ:
+Each time hoặc Every time I look at you, there's something new to keep our love strong. (tạm dịch: Mỗi lần anh nhìn em, có gì mới lạ làm cho tình yêu của chúng ta vững bền.)

2)  Each và Every là đều có thể dùng với danh từ.
Ví dụ:

Each book or Every book. 
Each student or Every student.

Tuy nhiên Each và Every không phải lúc nào cũng giống nhau, vậy nên đó là lí do vì sao chúng tớ đã liệt kê ra cho các bạn những điểm khác nhau giữa each và every:


♦Khác nhau:

Cách dùng Ta thường dùng Each khi chúng ta nghĩ tới các vật hay những sự việc như những phần tử rời rạc, từng cái một, riêng rẻ.
Eg: She wears a ring on each finger.
(tạm dịch: Cô ấy đeo một chiếc nhẫn trên mỗi ngón tay.)
Ta dùng Every khi chúng ta nghĩ tới các vật hay những sự việc như là một nhóm. Và nghĩa của every thì hao hao giống từ all (nghĩa là tất cả).
Eg: She has a ring on every finger. (tạm dịch: Ngón tay nào của cô ấy cũng đeo nhẫn.)
  Each thường dùng với số lượng nhỏ.
+There were 3 books on the table. Each book was a different colour.
(tạm dịch: có 3 quyển sách trên cái bàn. Mỗi quyển sách thì có một màu khác nhau)
Every thường dùng cho số lượng lớn.
+ Marry loves reading. She has read every book in the library
(tạm dịch: Marry thích đọc sách. Cô ấy đọc tất cả sách ở trong  thư viện.)
  Each có thể dùng cho hai vật, có nghĩa tương đương  như “Both”.
Eg: Each team must have one male and one female.
(Tạm dịch: mỗi đội phải có một nam và một nữ.)
Every có thể dùng để nói việc nào đó xảy ra thường xuyên như thế nào:
Eg: This event is held every ten years. (tạm dịch: sự kiện này được tổ chức cứ mười năm một lần.)
  Each có thể đứng một mình (không kèm danh từ) Every không đứng một mình được
  Each có thể dùng đại từ không xác định ONE Every cũng Có thể dùng đại từ không xác định ONE
  Có thể dùng Each of (the.../ these...) Eg: Each of them is a different colour.
(tạm dịch: mỗi cái trong cúng có màu khác nhau.)
Có thể dùng “Every one of” nhưng mà không được dùng “Every of”.
Eg: I’ve read every one of them.
(tạm dịch: tôi đã đọc tất cả chúng.)
  Có thể dùng Each ở giữa hoặc ở cuối câu:
Eg: +The students were each given a book.
(tạm dịch: mỗi học sinh được cho một quyển sách.)
+ He gave us 500 francs each.
(tạm dịch: Ông ta cho mỗi chúng tôi 500 quan.)

 

Cảm ơn các bạn đã xem hết bài viết này, chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại các bạn qua những bài học tiếp theo!!

Facebook Comments Box