Cấu trúc wish và cách dùng thông dụng nhất

I wish I could

  

LỘ TRÌNH TỰ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MẤT GỐC MIỄN PHÍ

Mẫu câu với "wish" có dịch nghĩa, công thức "I wish I could" có video hướng dẫn.

I. Mẫu câu với cấu trúc "I wish I could"


I wish I could
speak English fluently.

I wish I could buy a new house.
I wish I could drive a car.
I wish I could remember your name.
I wish I could go out with you.
I wish I could marry her.
I wish I could become an English teacher.
I wish I could remember her name.
I wish I could travel around the world.
I wish I could study abroad.

II. Mẫu câu + dịch với cấu trúc "I wish I could" (tôi ước tôi có thể)


Tôi ước mình có thể nói tiếng Anh trôi chảy.

Tôi ước tôi có thể mua một ngôi nhà mới.
Tôi ước tôi có thể lái một chiếc xe hơi.
Tôi ước tôi có thể nhớ tên của bạn.
Tôi ước tôi có thể đi chơi với bạn.
Tôi ước tôi có thể kết hôn với cô ấy.
Tôi ước mình có thể trở thành một giáo viên tiếng Anh.
Tôi ước tôi có thể nhớ tên của cô ấy.
Tôi ước mình có thể đi du lịch khắp thế giới.
Tôi ước mình có thể đi du học.

 
III. Video hướng dẫn cách sử dụng cấu trúc I wish I could

 By Bel Nguyễn https://www.facebook.com/belnguyen2018/
Từ điển tham khảo cho các bạn:  oxford

IV. File âm thanh với mẫu câu "I wish I could"

 

 

Facebook Comments Box