Chia sẻ Kinh Nghiệm LUYỆN NGHE – NÓI – PHÁT ÂM trong tiếng Anh

 

Chia sẻ Kinh Nghiệm LUYỆN NGHE – NÓI – PHÁT ÂM trong tiếng Anh

#PHÁT_ÂM
1. Web luyện phát âm:
http://www.fonetiks.org/shiporsheep/
2. Rachel’s English:
https://www.youtube.com/rachelsenglish
3. Sozoexchange:
https://www.youtube.com/sozoexchange
4. BBC Learning English:
https://www.youtube.com/bbclearningenglish
5. Hướng dẫn luyện phát âm:
B1: Luyện các nguyên âm, phụ âm cho thành thạo. Lưu ý khẩu hình miệng phải đúng. Tham khảo video của người bản ngữ để bắt chước khẩu hình miệng, cách đặt răng, lưỡi, môi, sự rung của dây thanh âm và sự di chuyển của hơi qua miệng/mũi cho chính xác.
B2: Nghe thật nhiều và bắt chước.

#NGHE_NÓI_CƠ_BẢN
1. Spotlight: http://spotlightenglish.com/listen/
-bài nghe 15 phút
-cho người mới bắt đầu
2. http://www.englishspeak.com/en/english-lessons
-học các đoạn hội thoại ngắn
-video thú vị
3. Learning English with Emma: https://www.youtube.com/
Hướng dẫn nghe nói cơ bản:
B1:Xem các video thật nhiều lần để từ, cụm từ, expressions lưu lại trong đầu tới khi bật được phản xạ, không học kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” nhé ?
B2: Lưu lại các từ mới học được vào một cuốn notebook và thường xuyên ôn tập. Sau khi đã nghe thật nhiều và quen thuộc với nội dung video, các em vừa xem vừa nói theo cho thành thục.

#LUYỆN_NGHE_NÂNG_CAO
1. VOA Learning English (Anh –
Mỹ)
https://www.youtube.com/VOALearningEnglish
2. BBC News (Anh – Anh)
https://www.youtube.com/bbcnews
3. CNN News (Anh – Mỹ):
https://www.youtube.com/CNN
4. TED Talks:
https://www.youtube.com/TEDtalksDirector
5. National Geographic:
https://www.youtube.com/NationalGeographic

Nguồn: Internet (Sưu tầm)

 

ẤN tại đây để học tiếng Anh miễn phí cùng FeasiBLE English mỗi ngày 1 cấu trúc nhé:

https://feasibleenglish.net/video-cau-truc-moi-ngay/

Facebook Comments Box