Mẫu câu nói CHIA TAY trong tiếng Anh

MẪU CÂU ĐỂ NÓI " CHIA TAY  MỘT NGƯỜI" 


1. "After some thought, I think we should end our relationship."
( Em cũng suy nghĩ kỹ rồi, Mình dừng lại tại đây nhé Anh!)

2. "I don't feel the same way about you as I used to."
(Em không còn cảm giác như ngày đầu ta yêu nhau) 

3. "I don't feel right continuing a relationship that I can't see making it long term."
(Em cảm thấy Ta nên kết thúc mối quan hệ mờ mịt này thì tốt hơn)

4. "In thinking about our future, I don't think we are compatible in the long run."
(Về lâu dài, Em nghĩ chúng ta không hợp nhau)

5. "I am feeling hurt by many incidents that have occurred throughout our relationship and think it would be best to move on."
(Em đã tổn thương rất nhiều trong cuộc tình này, Sẽ tốt khi chúng ta lựa chon lối rẽ cho riêng mình)

6. "I feel like it would be best if we ended our relationship."
(Điều tốt nhất là chúng ta chấm dứt tại đây)

7. "This relationship isn't fulfilling my needs anymore."
(Mối quan hệ này không lắp đầy được những thứ tôi cần nữa rồi)

8. "I do not feel confident in our relationship succeeding going forward."(Em cảm thấy không tự tin trong mối quan hệ này)

Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018MẪU CÂU ĐỂ NÓI " CHIA TAY  MỘT NGƯỜI" 


1. "After some thought, I think we should end our relationship."
( Em cũng suy nghĩ kỹ rồi, Mình dừng lại tại đây nhé Anh!)

2. "I don't feel the same way about you as I used to."
(Em không còn cảm giác như ngày đầu ta yêu nhau) 

3. "I don't feel right continuing a relationship that I can't see making it long term."
(Em cảm thấy Ta nên kết thúc mối quan hệ mờ mịt này thì tốt hơn)

4. "In thinking about our future, I don't think we are compatible in the long run."
(Về lâu dài, Em nghĩ chúng ta không hợp nhau)

5. "I am feeling hurt by many incidents that have occurred throughout our relationship and think it would be best to move on."
(Em đã tổn thương rất nhiều trong cuộc tình này, Sẽ tốt khi chúng ta lựa chon lối rẽ cho riêng mình)

6. "I feel like it would be best if we ended our relationship."
(Điều tốt nhất là chúng ta chấm dứt tại đây)

7. "This relationship isn't fulfilling my needs anymore."
(Mối quan hệ này không lắp đầy được những thứ tôi cần nữa rồi)

8. "I do not feel confident in our relationship succeeding going forward."(Em cảm thấy không tự tin trong mối quan hệ này)

Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018Facebook Comments Box