NGHĨA CỦA TỪ “SAVE”


NGHĨA CỦA TỪ "SAVE"

- Đây là "multi- meaning" ( từ đa nghĩa ) nhé các Bạn!

1️⃣ Save (v): tiết kiệm

- I'm not very good at saving.
(Tôi không giỏi tiết kiệm tiền đâu)

- I'm saving up to buy a new car.
(Tôi đang tiết kiệm để mua một chiếc ô tô mới)

- He managed to save enough to buy a small house.
(- Anh ấy đã dành dụm đủ để mua một căn nhà nhỏ)

2️⃣ Save (v): cứu

- Doctors were unable to save her.
(Các bác sĩ đã không thể cứu cô ấy)

- She's trying to save their marriage.
(Cô ấy đang cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân của họ)

- He saved the child from drowning.
(Anh ấy đã cứu đứa trẻ khỏi chết đuối)


3️⃣ Save (v): lưu trữ

- You should save data frequently.
(Bạn nên lưu dữ liệu thường xuyên)

- Don’t forget to save before you close the file.
(Đừng quên lưu trước khi bạn đóng tệp)

- Did you save the changes that you made?
(Bạn có lưu các thay đổi mà bạn đã thực hiện chưa?) 

________

"Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH"

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: http://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018

NGHĨA CỦA TỪ "SAVE"

- Đây là "multi- meaning" ( từ đa nghĩa ) nhé các Bạn!

1️⃣ Save (v): tiết kiệm

- I'm not very good at saving.
(Tôi không giỏi tiết kiệm tiền đâu)

- I'm saving up to buy a new car.
(Tôi đang tiết kiệm để mua một chiếc ô tô mới)

- He managed to save enough to buy a small house.
(- Anh ấy đã dành dụm đủ để mua một căn nhà nhỏ)

2️⃣ Save (v): cứu

- Doctors were unable to save her.
(Các bác sĩ đã không thể cứu cô ấy)

- She's trying to save their marriage.
(Cô ấy đang cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân của họ)

- He saved the child from drowning.
(Anh ấy đã cứu đứa trẻ khỏi chết đuối)


3️⃣ Save (v): lưu trữ

- You should save data frequently.
(Bạn nên lưu dữ liệu thường xuyên)

- Don’t forget to save before you close the file.
(Đừng quên lưu trước khi bạn đóng tệp)

- Did you save the changes that you made?
(Bạn có lưu các thay đổi mà bạn đã thực hiện chưa?) 

________

"Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH"

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: http://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018
Facebook Comments Box