DỪNG HỌC TIẾNG ANH ĐI NẾU BẠN CÒN NGẠI VÀ SỢ

DỪNG HỌC TIẾNG ANH ĐI NẾU BẠN CÒN NGẠI VÀ SỢ

năng lượng học tiếng Anh của bạn từ đâu đến- một công việc lương cao- nói chuyện với tây- đi du học, đi du lịch
Đây là những điều bạn muốn.


Ai đó làm tổn thương bạn, các bạn có muốn trả thù không ai đó ăn trộm máy tính, xe cộ - bạn có tức khônghay ai đó đốt nhà bạn, bạn đứng đó để cho người ta đốt nhà bạn à?


Cái gì cũng muốn làm, nhưng mà làm lại sợ => Nghịch Lý
Mình cũng vậy, mình cũng đã từng sợ, hơn 2 năm mình ra công viên, nói câu nào mình cũng sợ sai, người khác nói sai tè le họ cũng chẳng sợ, mình sợ hỏi người ta nói mình ngu


Mình học cho mình mà lại bắt người khác làm cái này làm cái kia
Nếu bạn còn chần chừ thì mãi mãi bạn cũng chẳng biết được năng lực thực sự của Bạn
Cái gì cũng muốn làm, nhưng mà làm lại sợ => Nghịch Lý


Mình cũng vậy, mình cũng đã từng sợ, hơn 2 năm mình ra công viên, nói câu nào mình cũng sợ sai, người khác nói sai tè le họ cũng chẳng sợ, mình sợ hỏi người ta nói mình ngu

Facebook Comments Box