TARGET, GOAL, PURPOSE sự khác nhau

TARGET, GOAL, PURPOSE

TARGET, GOAL, PURPOSE
(Nghĩa chung là mục đích)

Goal – Cái gì bạn hy vọng đạt được.
I want to achieve a goal.
– Tôi muốn (hy vọng) đạt được mục tiêu.
Target – Một kết quả (1 cái điểm đến) mà bạn muốn đạt được. Để dễ hiểu hơn cứ hiểu như nó là cái TÂM Bạn thì ngắm.
Becoming a teacher is my target.
– Trở thành giáo viên là mục tiêu của Tôi.
Purpose – Mục tiêu mà chúng ta đề ra để đạt được.
The purpose of learning English is to talk with foreigners.
Mục đích của việc học English là để nói chuyện với người nước ngoài.

Facebook Comments Box