Từ vựng Chủ đề THE BATHROOM

Từ vựng Chủ đề THE BATHROOM
 
– bath / tub: Bồn tắm
– clothes hanger: Móc quần áo
– clothes hook: Giá móc quần áo trên tường
– dental floss /’dentl floss/ chỉ nha khoa
– bath towel /bɑːθtaʊəl/: khăn tắm
– bathtub /ˈbɑːθ.tʌb/: bồn tắm
– comb /koum/ lược 
– hairbrush /’heəbrʌʃ/ lược chùm
– conditioner /kən’diʃnə/ dầu xả
– hairdryer /heəʳˈdraɪ.əʳ/: máy sấy tóc
– mirror: Gương soi
– mouthwash /mauθ wɔʃ/ nước xúc miệng
– shampoo /ʃæmˈpuː/: dầu gội đầu
– showerhead: Vòi sen
– sink /sɪŋk/: bồn rửa mặt
– soap /səʊp/: xà phòng
– toilet /ˈtɔɪ.lət/: bồn cầu
– toilet paper /ˈtɔɪ.lət ˈpeɪ.pəʳ/: giấy vệ sinh
– toilet: Bồn cầu
– toothbrush /ˈtuːθ.brʌʃ/: bàn chải đánh răng
– toothpaste /ˈtuːθ.peɪst/: kem đánh răng
– wastepaper basket /ˈweɪstˌbɑː.skɪt/: thùng rác
– razor /’reizə/ dao cạo râu
– tweezers /’twi:zəz/ nhíp

"Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH"

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018

 
Từ vựng Chủ đề THE BATHROOM
 
– bath / tub: Bồn tắm
– clothes hanger: Móc quần áo
– clothes hook: Giá móc quần áo trên tường
– dental floss /’dentl floss/ chỉ nha khoa
– bath towel /bɑːθtaʊəl/: khăn tắm
– bathtub /ˈbɑːθ.tʌb/: bồn tắm
– comb /koum/ lược 
– hairbrush /’heəbrʌʃ/ lược chùm
– conditioner /kən’diʃnə/ dầu xả
– hairdryer /heəʳˈdraɪ.əʳ/: máy sấy tóc
– mirror: Gương soi
– mouthwash /mauθ wɔʃ/ nước xúc miệng
– shampoo /ʃæmˈpuː/: dầu gội đầu
– showerhead: Vòi sen
– sink /sɪŋk/: bồn rửa mặt
– soap /səʊp/: xà phòng
– toilet /ˈtɔɪ.lət/: bồn cầu
– toilet paper /ˈtɔɪ.lət ˈpeɪ.pəʳ/: giấy vệ sinh
– toilet: Bồn cầu
– toothbrush /ˈtuːθ.brʌʃ/: bàn chải đánh răng
– toothpaste /ˈtuːθ.peɪst/: kem đánh răng
– wastepaper basket /ˈweɪstˌbɑː.skɪt/: thùng rác
– razor /’reizə/ dao cạo râu
– tweezers /’twi:zəz/ nhíp

"Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH"

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018

 
Facebook Comments Box