Từ vựng tiếng Anh về ” Biển Báo Giao Thông”

Từ vựng tiếng Anh về " Biển Báo Giao Thông"

 1. Stop: dừng lại
 2. T-Junction: ngã ba
 3. Cross road: đường giao nhau
 4. Roundabout: vòng xuyến
 5. No trucks: cấm xe tải
 6. No parking: cấm đỗ xe
 7. No horn: cấm còi
 8. No overtaking: cấm vượt
 9. Dual carriageway: xa lộ hai chiều
 10. One-way street: đường một chiều
 11. Railway: đường sắt
 12. U-Animals: động vật
 13. Speed limit: giới hạn tốc độ
 14. Slow down: giảm tốc độ
 15. Bend: đoạn đường gấp khúc
 16. Slippery road: đoạn đường trơn
 17. Two way traffic: đường hai chiều
 18. Road narrows: đoạn đường hẹp

  "Sưu tầm và Tổng hợp bởi FeasiBLE ENGLISH"

  Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

  Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

  Website: https://feasibleenglish.net/

  Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018
Facebook Comments Box