10 Câu châm ngôn tiếng Anh về học tập hay.

10 Câu châm ngôn tiếng Anh về học tập hay. 

1. Education is the most powerful weapon we use to change the world.
 (Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

2. The most beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. 
(Điều tuyệt vời nhất của việc học hành là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn)

3. Rome wasn’t built in a day. 
(Việc lớn lâu xongThành công không đến dễ dàng chỉ trong một sớm một chiều)

 4. Once you stop learning, you’ll start dying.
(Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết)

5. Learning is the treasure that will follow its owner everywhere.  
  (Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó tới mọi nơi)

6. Adventures are the best way to learn. 
(Trải nghiệm là cách học tốt nhất)

7. Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.
(Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai, học như thể bạn sẽ sống mãi mãi)

8.  You learn something new every day if you pay attention.
(Bạn luôn học được thứ gì đó mỗi ngày nếu bạn để ý)

9.  Never stop learning because life never stops teaching.
(Đừng bao giờ ngừng học tập vì cuộc đời không bao giờ ngừng dạy)

10.  Adventure is the best way to learn.
(Trải nghiệm là cách học tốt nhất)

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018  


Facebook Comments Box