10 câu nói ý nghĩa của những người thành công

10 CÂU NÓI Ý NGHĨA CỦA NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG


1. "In order to succeed, we must first believe that we can." - Nikos Kazantzakis
(Để thành công, trước tiên chúng ta phải tin rằng chúng ta có thể)

2. "A second – class effort is a first- class mistake." - William Arthur Ward 
(Nỗ lực nửa vời là thất bại đích đáng)

3. "Don’t stop when you are tired, stop when you’re done." - David Goggins
(Đừng dừng lại khi bạn thấm mệt, hãy chỉ dừng lại khi bạn đã hoàn thành mục tiêu)

4. "The secret to success is to know something nobody else knows." - Aristotle Onassis
(Bí quyết của sự thành công là biết những điều mà người khác không biết) 

5. "I never dreamed about success, I worked for it." - Estee Lauder
(Tôi chưa bao giờ mơ về thành công mà Tôi chỉ hành động)

6. "The only place where success comes before work is in the dictionary." - Vidal Sassoon
(Nơi duy nhất mà sự thành công đến trước khi ta hành động là trong Từ điển) 

7. "Some people dream of success while others wake up and work." - Unknown
(Một số người mơ về thành công trong khi số khác thì tỉnh thức và hành động) 

8.  "If you really want to do something, you'll find a way.
If you don't, you'll find an excuse." - Jim Rohn
( Nếu bạn thực sự muốn làm điều gì đó thì Bạn sẽ tìm cách, Nếu Bạn không muốn thì bạn sẽ tìm 1 cái cớ) 

9. "Stop chasing the money and start chasing the passion." - Tony Hsieh
(Hãy ngừng theo đuổi đồng tiền mà hãy bắt đầu theo đuổi đam mê)

10. "The road to success and the road to failure are almost exactly the same." - Colin R. Davis
(Con đường thành công và con đường thất bại gần như hoàn toàn giống nhau)

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018  
Facebook Comments Box