15 THÀNH NGỮ – TỤC NGỮ TIẾNG ANH

  15 THÀNH NGỮ - TỤC NGỮ TIẾNG ANH

1. The grass always looks greener on the other side of the fence. 
(Đứng núi này trông núi nọ)

2. Diligence is mother's success.
(Có công mài sắt có ngày nên kim)

3. A bad beginning makes a bad ending. 
(Đầu xuôi đuôi lọt)

4. Beauty is but skin-deep. 
(Cái nết đánh chết cái đẹp)

5. Calamity is man’s true touchstone.
(Lửa thử vàng, gian nan thử sức)

6. When in Rome, do as the Romans do.
(Nhập gia tùy tục)

7. Diamond cuts diamond.
(Vỏ quýt dày có móng tay nhọn)

8. Give him an inch and he will take a yard.
(Được voi, đòi tiên)

9. Grasp all, lose all.
(Tham thì thâm)

10. Habit cures habit. 
(Dĩ độc trị độc) 

11. Don't judge a book by its cover. 
(Đừng trông mặt mà bắt hình dong)

12. The truth will out.
(Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra)

13. Money makes the mare go. 
(Có tiền mua tiên cũng được )

14. The die is cast.
( Bút sa gà chế )

15. Many a little makes a mickle.
(Kiến tha lâu đầy tổ) 

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018


Facebook Comments Box