5 CÂU THÀNH NGỮ TIẾNG ANH KHÓ TẢ VỀ THỜI TIẾT

5 CÂU THÀNH NGỮ TIẾNG ANH KHÓ TẢ VỀ THỜI TIẾT

Những câu Thành ngữ mặc dù có chứa những từ về thời tiết như: "mây, mưa, bão, lũ …" những nghĩa của cả thành ngữ lại khiến cho chúng ta khá bất ngờ vì không liên quan đến thời tiết.

1. Break the ice: Nói/ Làm điều gì đó để phá vỡ không khí ngại ngùng, căng thẳng

- She organized a few games to break the ice when people first arrived.
(Cô ấy đã tổ chức 1 vài trò chơi để phá vỡ không khí ngại ngùng cho mọi người mới đến và gặp nhau lần đầu)

2.Come rain or shine: dù mưa dù nắng/ dù chuyện gì xảy ra

-We work outside every day, rain or shine.
(Chúng tôi làm việc bên ngoài mỗi ngày, dù mưa hay nắng.

- Come rain or shine, I'll see you on Thursday.
(Dù có điều gì xảy đến, Tôi cũng sẽ gặp Anh vào Thứ 5)

3.On cloud nine: rất hạnh phúc như ở trên 9 tầng mây.

-I am really pleased about getting this job. I am on cloud nine.
(Tôi thật sự rất vui vì nhận được công việc này, Tôi như trên 9 tầng mây)

4.Be a breeze: vô cùng dễ dàng

-The entrance exam turned out to be a breeze.
(Kì thi đầu và hóa ra dễ ẹc )

5.Be snowed under (with something): ngập đầu trong công việc

-I'd love to come but I'm completely snowed under at the moment.
(Mình rất muốn đến nhưng Mình đang vùi đầu trong hàng đống công việc đây)


Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018
Facebook Comments Box