Can hay could


Định nghĩa can và could và cách sử dụng can và could.

 

"Can" = xin phép, khả năng làm gì, nhờ ai đó làm gì, khả năng cái gì đó có thể xảy ra.....
"could" vừa là quá khứ của "can", vừa là cách dùng lịch sự hơn so với "can".

Ví dụ: 
Could I use your phone? -> câu này lịch sự hơn so với câu dưới 
Can I use your phone? -> câu này sử dụng cũng được, nhưng câu trên lịch sự hơn

 

Cấu trúc "can và could" trong tiếng Anh.

 

Bạn có thể .... làm gì đó không.
Can you ....?
Can you + động từ?

 

 

Một vài câu ví dụ với "can".

 


Can I use your phone?

Could I play the piano?
Can I ask you a question?
Can you speak English?
Can I borrow your computer?
Can I take you home?
Can you swim?
Can you answer the question?

Tôi có thể dùng điện thoại của bạn được không?
Tôi có thể chơi piano không?
Tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi không?
Bạn có thể nói tiếng Anh không?
Tôi có thể mượn máy tính của bạn không?
Tôi có thể đưa bạn về nhà được không?
Bạn có biết bơi không?
Bạn có thể trả lời câu hỏi?

Lưu ý khi sử dụng can (modal verb):

 

Câu nào đúng câu nào sai trong 5 câu dưới đây?

He can speaking 4 languages.
He can speaks 4 languages.
He can speaked 4 languages.
He can to speak 4 languages.
He can speak 4 languages.

Đáp án:
He can speaking 4 languages. => sai

He can speaks 4 languages. => sai
He can speaked 4 languages => sai
He can to speak 4 languages => sai
He can speak 4 languages => đúng

Phân biệt và hướng dẫn cách dùng "can và could".

 

  • 1. Can, could : có thể

    – Thường sử dụng để yêu cầu ai đó làm cái gì, hỏi ý kiến ai đó hoặc để nói ai đó có khả năng làm gì

     

Ví dụ:
Can you play the guitar?
(bạn có thể chơi guitar không)

Could I use your computer?
(Tôi có thể sử dụng máy tính của bạn chứ?)

  • 2. Could là quá khứ của Can

    "Could" được dùng ở trong quá khứ, nó là dạng quá khứ của chữ "can"

When I was young, I could sing for hours.
(Khi tôi còn nhỏ, tôi có thể hát hàng giờ.)

Mình là Gia sư tiếng Anh Bel Nguyễn
Kết nối với mình tại: https://feasibleenglish.net/giasubel

Facebook: https://www.facebook.com/belnguyen2018/

Facebook Comments Box