CÂU ĐIỀU KIỆNConditional sentences - 
3 loại câu điều kiện trong tiếng AnhĐiều cần biết trước khi học câu điều kiện.


Câu điều kiện luôn có 2 vế (2 mệnh đề)

Mệnh đề là 1 câu hoàn chỉnh có chủ ngữ và vị ngữ

Ví dụ câu dưới đây, trước và sau dấu phẩy đều có 1 mệnh đề. (câu tổng cộng có 2 mệnh đề)

If I were you, I wouldn't go out alone at night
Mệnh đề 1     ,  mệnh đề 2
Vì câu chủ ngữ I được dùng 2 lần, mỗi chủ ngữ ở mỗi mệnh đề khác nhau

 


Cách dùng, cấu trúc câu điều kiện loại 1.

 

Công thức:
if + present simple, S + will + V (infinitive)
if + S + V, S + will + [động từ nguyên thể]

 

Cách dùng: Dùng để nói về nói một sự việc gì đó có thể xảy ra trong tương lai.

Các ví dụ trong câu điều kiện loại 1:

If I have enough money, I'll buy a new computer.

(Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ mua một chiếc máy tính mới.)

 

If it rains, I will not meet you

(nếu trời mưa, tôi sẽ không gặp bạn)

 

If the weather is nice, I will go to the park

(Nếu thời tiết đẹp, tôi sẽ đi đến công viên)

 

If it rains, I will not go to the park.

(Nếu trời mưa, tôi sẽ không đến công viên.)

 

If I have a day off on Saturday, I will go out with you.

(Nếu được nghỉ vào thứ bảy, tôi sẽ đi chơi với bạn)


Cách dùng, cấu trúc câu điều kiện loại 2.

Công thức:
if + past simple, S + would + V (infinitive)
If + S + Ved/V2, S + would + [động từ nguyên thể]

Cách dùng: Dùng để nói một sự việc có thể không thành hiện thực trong tương lai.

Các ví dụ trong câu điều kiện loại 2:

If I won the lottery, I would buy my mom a house.

(Nếu tôi trúng số, tôi sẽ mua cho mẹ một căn nhà.)

 

If I met President Donald Trump, I would take a photo with him.

(Nếu tôi gặp Tổng thống Donald Trump, tôi sẽ chụp ảnh chung với ông ấy.)

 

If I had her number, I would call her.

(Nếu tôi có số của cô ấy, tôi sẽ gọi cho cô ấy.)


Lưu ý quan trọng khi đặt câu với câu điều kiện.


Lưu ý: trong câu điểu kiện chúng ta dùng "were" với các chủ ngữ I, he, she, it.

 

Ví dụ

If he were a doctor, he would save his friend.

(Nếu anh ấy là bác sĩ, anh ấy sẽ cứu bạn của anh ấy)

=> Lý ra chủ ngữ là He, động từ to be phải dùng là WAS, nhưng trong câu điều kiện chúng ta dùng WERE thay cho WAS. Tương tự cho 2 câu dưới đây:

 

If He were rich, He would buy his mom a house.

(Nếu anh ấy giàu, anh ấy sẽ mua cho mẹ anh ấy một ngôi nhà)

 

If I were you, I wouldn't buy that computer.

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không mua chiếc máy tính đó)

 

By Bel Nguyễn: https://www.facebook.com/belnguyen2018/
Kết nối với Bel tại: https://feasibleenglish.net/giasubel

Facebook Comments Box