Cấu trúc so sánh hơn dễ hiểu nhất 2022

Cấu trúc so sánh hơn 2022Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với FeasibleEnglish. Ở bài viết trước chúng mình đã chỉ cho các bạn "so sánh bằng" https://feasibleenglish.net/so-sanh-bang-de-hieu-nhat-2022/ và bài viết ngày hôm nay chúng mình sẽ chỉ cho các bạn "so sánh hơn". Hy vọng các bạn sẽ xem đến hết cái bài viết này. Chúc các bạn học tốt và hiểu bài nhé!!.


1) Khái niệm so sánh hơn

 

Nói một cách dễ hiểu, so sánh hơn là so sánh giữa hai sự vật, sự việc, hay con người để chỉ ra bên nào mang đặc điểm nổi trội hơn cái còn lại.

Ví dụ so sánh hơn:

She is as beautiful as Lyly, but you know what, my wife is even more beautiful than Lyly.
(tạm dịch: cô ấy đẹp như Lyly, nhưng bạn biết gì không, vợ của tôi thậm chí là đẹp hơn Lyly)

 

2) Cấu trúc so sánh hơn

 

2.1) So sánh hơn với tính từ ngắntrạng từ ngắn:

S1+ V + (short Adj/ short Adv) + "er" + than+ S2

Trong đó:
S là chủ ngữ
V là động từ
short adj là tính từ ngắn
short adv là trạng từ ngắn

Ta xét ví dụ:

(1) You're taller than I am. (tạm dịch: bạn cao hơn tôi)
Ở ví dụ này ta thấy “tall” là tính từ ngắn nên ta sẽ thêm đuôi “er” vào tính từ này: “tall”=>”taller”

(2) Lan works harder than her sister.
(Tạm dịch: Lan chăm chỉ hơn chị gái cô ấy.)
Tương tự, thì ở ví dụ này ta thấy “hard” là trạng từ ngắn nên ta cũng sẽ thêm đuôi “er” vào và “hard” => “harder”

 

2.2) Cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh với tính từ dàitrạng từ dài:
S1+ V + more +(Long Adj/ long Adv) + than+ S2

Trong đó:
S là chủ ngữ
V là động từ
Long adj là tính từ dài
Long adv là trạng từ dài

Ta xét hai ví dụ:

 • she is more industrious than i am.
  (tạm dịch: cô ấy siêng năng hơn tôi.)
  Ta thấy “industrious” là tính từ dài nên ta sẽ thêm more đằng trước .

 • My father drives more carefully than my brother. (tạm dịch: ba của tôi lái xe một cách cẩn thận hơn anh trai của tôi.) Tương tự trong ví dụ này ta thấy “carefully” là trạng từ dài nên ta cũng sẽ cho “more” đằng trước.

  3) Lưu ý nho nhỏ :

   

  • Các tính từ đuôi "y" khi chuyển sang dạng so sánh hơn thì ta sẽ phải chuyển “y” thành “ier”.
   ví dụ: This room is lovelier than that room.
   (tạm dịch: căn phòng này đáng yêu hơn căn nhà kia).

  • Các tính từ có đuôi với 3 chữ cái cuối dạng: phụ âm – nguyên âm – phụ âm thì ta nhân đôi phụ âm cuối trước khi thêm “er”.
   Ví dụ: London is bigger than Paris.

  •  Ta có thể thêm “far” hay “much” trước cụm từ so sánh nhằm mục đích nhấn mạnh.

Ví dụ:
+Ann’s phone is much more expensive than mine.
(tạm dịch: Điện thoại của Ann đắt hơn cái của tôi.)

+My house is far more expensive than hers.
(tạm dịch: nhà của tôi thì đắt hơn nhà của cô ấy rất nhiều.)

Như vậy là chúng mình đã chỉ các bạn các dạng cấu trúc so sánh hơn, hy vọng các bạn sẽ hiểu và cùng đồng hành với chúng mình trong những các bài viết sắp tới. Chúc các bạn học tốt.

Thank you for watching!!

Facebook Comments Box