So sánh bằng dễ hiểu nhất 2022

Cách sử dụng so sánh bằng dễ hiểu nhất 2022Có nhiều dạng so sánh như so sánh bằng, so sánh hơn, so sánh nhất trong tiếng Anh. Và mỗi dạng so sánh đều sẽ có ý nghĩa, công thức, cấu trúc và cách sử dụng khác nhau. Vì vậy cho nên trong bài viết ngày hôm nay, FeasibleEnglish.net sẽ hướng dẫn cho các bạn cách so sánh bằng và chúng tớ hy vọng với kiến thức được chia sẻ dưới đây sẽ giúp ích cho mọi người, chúc mọi người học tốt và hiểu bài!!

1) Khái niệm so sánh bằng


+So sánh bằng trong tiếng Anh là sự so sánh con người, các sự vật, hay sự việc có cấp độ, tính chất, trạng thái,… ngang bằng với nhau và không có sự chênh lệch giữa chúng.

+Chúng ta so sánh bằng để so sánh hai sự vật, sự việc hoặc nhiều hơn hai các sự vật, sự việc đó ví dụ như là trái cây, bàn ghế, thức uống,.. có hình dạng, màu sắc, mùi vị, ngang bằng nhau. Và người ta có thể đem ra so sánh về tính năng, mùi vị, đặc điểm, vẻ ngoài hay khả năng của các sự vật, sự việc…

Ví dụ : He is as short as his sister.
(tạm dịch: anh ấy thâp như chị vậy).

He learns his lessons as carefully as his brother.
(tạm dịch: Anh ấy học những bài học của mình một cách cẩn thận như anh trai của mình vậy).

 

2) cấu trúc so sánh bằng

 

2.1) Cấu trúc so sánh bằng đối với tính từtrạng từ ở dạng khẳng định ta có công thức:
S + V + as + adj /adv + as + Noun/pronoun/ clause

ví dụ:

- She talks as fast as her mother.
(tạm dịch: cô ấy nói anh như mẹ của cô ấy vậy)

- Her hair is as light as gossamer.
(tạm dịch: tóc cô ấy nhẹ như lông tơ.)

 

2.2) Cấu trúc so sánh bằng đối với tính từ trạng từdạng phủ định ta có công thức:

S + V + not as/so + adj /adv + as + Noun / pronoun

Ví dụ:
I'm not as tall as him.
(Tạm dịch: tôi không cao như anh ấy)

This house is not as beautiful as that house.
(Tạm dịch: ngôi nhà này không đẹp bằng ngôi nhà kia.)

 

2.3) Cấu trúc so sánh bằng đối với tính từtrạng từdạng nghi vấn ta có công thức:
Do/ Does/ Tobe + S + V + as not + adj/adv + as +N/pronoun
ví dụ:
Do they make this plan not as exactly as we required?
(tạm dịch: Không biết là họ có thực hiện kế hoạch đó chính xác như chúng ta đã yêu cầu không nữa?)

 

2.4) Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh đối với danh từ ở thể khẳng định ta có công thức:

công thức 1: S + V + as + many/ much /little /few + noun + as + noun/pronoun
Ví dụ:
Khoi earns as much money as his wife. 

+ công thức 2: S + V + the same + noun + as + Noun/pronoun
Ví dụ:
Ann is the same age as Lili.

2.5) Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh đối với danh từ ở thể phủ định ta có công thức:

+ công thức 1: S + V + Not + as + many/ much /little /few + noun + as + noun/pronoun

Ví dụ:
I don’t know as many people as you do
(tạm dịch: tôi không biết nhiều người như bạn)

+ công thức 2: S + V + not + the same + noun + as + Noun/pronoun
Ví dụ:
My friend has decided to buy the car not the same color as mine.
(tạm dịch: Bạn tôi đã quyết định mua chiếc xe không cùng màu với tôi.)

3) Lưu ý

Khi sử dụng so sánh bằng với danh từ, cần xác định danh từ đó là danh từ đếm được hay không đếm được. Nếu là danh từ đếm được, ta dùng: many và few; danh từ không đếm được, ta dùng: much và little.

Thank you for watching!!

Facebook Comments Box