Hạnh phúc là gì?

hạnh phúc là gì

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HẠNH PHÚC HƠN?

Sư phụ hỏi: “Nếu muốn đun ấm nước nhưng phát hiện củi không đủ, con sẽ làm gì?”

===================================================
Một đệ tử nói: “Con sẽ đi tìm củi”.
Một đệ tử đáp: “Con đi mượn tạm cho nhanh”.
Một đệ tử khác nói: “Nếu là con, con sẽ đi mua”.

Sư phụ mỉm cười hỏi: “Thế sao các con không đổ bớt nước đi?”.
===================================================


Nếu bạn đang mệt mỏi, nghĩa là tham vọng đã nhiều hơn khả năng, nước nhiều .... hơn củi.

Để giải quyết vấn đề, hoặc là phải đi kiếm củi nhiều hơn, hoặc là đổ bớt nước đi. Bạn có thể lựa chọn 1 trong 2.

Kiếm củi chưa chắc sẽ có, nhưng nước thì chắc chắn có thể tự đổ bớt được.

Muốn càng nhiều, thì khổ càng nhiều. Để hạnh phúc hơn chúng ta nên biết mình muốn những cái gì? và nó có nằm trong năng lực và kiểm soát của chúng ta không.

Hạnh phúc chỉ đơn giản là "muốn ít hơn", giống như việc "đỗ bớt nước đi."

Sưu tầm và chỉnh sửa.

Facebook Comments Box