Cách trả lời “how are you” trong tiếng Anh sao cho ngầu 2021

how are you

bel nguyễn

Cách trả lời "how are you" sao cho ngầu.

 

Cách trả lời tự "how are you" nhiên nhất mà được người mỹ dùng nhiều nhất là:


"I am good" - tốt lắm bạn à

"I am doing well" - mọi việc đang tốt ạ

 

Cách trả lời "how are you" của nhiều người ở Việt Nam là:

 

"I am fine". (cái này mình đoán thôi nha, không biết các bạn có thấy vậy không?)

 

Cách trả lời "how are you" của người vui tính dễ gần:

I’m OK. Pretty good. (khá tốt)

I’m well. (tốt)

Yeah, all right. I’m alive. (mình còn sống nè)

Cách trả lời "how are you" của mấy đứa bạn thân:

 

Very well, thanks (Rất tốt, cảm ơn)

Nothing much. (không khá lắm) Nothing special. (chả có gì đặc biệt cả)

Yeah, all right. I’m alive! (úi dào, tôi còn sống)

 

Cách trả lời "how are you" của những người bạn cầu kì:

 

So far, so good! (mọi thứ vẫn tốt đẹp)

I'm full of energy (tôi đầy năng lượng)

Same old, same old. (Tất cả vẫn bình thường)

 

Một số cách khác thay thế cho câu "how are you".

 

what's up? (có việc gì thế)

what have you been up to? (dạo này sao rồi)

how's going (dạo này thế nào rồi?)

Long time no see? (lâu rồi không gặp ha)


Kết nối với mình: https://feasibleenglish.net/giasubel

Facebook Comments Box