HƯỚNG DẪN LÀM VIDEO

HƯỚNG DẪN LÀM VIDEO CHINH PHỤC 44 PHIÊN ÂM TRONG TIẾNG ANH


B1: mỗi từ vựng đọc 2 lần, sau khi đọc xong các bạn tập tra từ điển và đọc 5 câu ví dụ phía dưới mỗi âm. Xem video mẫu tại đây:

 

 


B2: nộp bài lên nhóm với tiêu đề sau:

"Tôi quyết tâm hoàn thành khóa phát âm cùng với nhóm trong 2 tuần. I can do it", Video số 1, 2, 3. 

Nơi nộp (nhóm): https://www.facebook.com/groups/feasibleenglish


Lưu ý: bạn có thể đăng video kèm theo khuôn mặt hoặc không, mục đích đăng lên nhóm là để cải thiện sự tự tin, có trách nhiệm với mục đích và hoàn thành đúng kế hoạch mục tiêu. Chúc các bạn sớm hoàn thành bước khởi đầu quan trọng của hành trình chinh phục tiếng Anh này.

 

 

Facebook Comments Box