2 CÁCH HỌC GIAO TIẾP TIẾNG ANH CHẮC CHẮN HIỆU QUẢ

2 CÁCH HỌC GIAO TIẾP TIẾNG ANH CHẮC CHẮN HIỆU QUẢ.

Sau quá trình nghiên cứu từ nhiều nguồn khác nhau và cũng trải nghiệm nhiều phương pháp thì mình đã phát hiện được phương pháp học từ vựng hiệu quả. Các bạn đọc kỹ hướng dẫn của mình rồi học thử xem sao nhé.

I. PHƯƠNG PHÁP HỌC 

  • 1. Chọn được từ vựng thông dụng.
  • 2. Nghe và lặp lại nhiều câu mẫu có chứa từ vựng thông dụng đó.


(lặp lại nhiều lần chứ không phải là 1 lần, 5 lần, hay 8 lần nhé các bạn. Tùy thuộc vào tốc độ nhớ của từng bạn, có bạn thì nghe 3 lần, nói theo 3 lần đã nhớ rồi, nhưng cũng có bạn cần phải nghe, nói rất rất nhiều lần)

II. BÀI TẬP THỰC HÀNH

Ở bài học này mình sẽ ví dụ với 1 động từ "speak" các bạn nghe và đọc theo thử 10 câu ví dụ này xem sao nhé.

How many foreign languages do you speak?


I can speak 3 languages.


Do you speak English?


Does she speak French?


He can speak English fluently.


She can speak Vietnamese


Please speak more slowly.


Can you speak louder?


I want to speak English well.


I want to practise speaking English with foreigners.Các bạn có nghe đủ 10 lần chưa? các bạn thử suy nghĩ xem mình nhớ được bao nhiêu phần trăm (%), và ngoài từ "speak", các bạn có học thêm được từ vựng nào không, cấu trúc nào không?


Nếu các bạn thấy phương pháp này hiệu quả, hãy gửi cho Bel 1 dòng cảm nhận bằng tin nhắn nhé. Các bạn có muốn học nhiều bài học như thế này không?

Facebook của mình: https://www.facebook.com/belnguyen2018/

 

Facebook Comments Box