TRẠNG TỪ


TRẠNG TỪ

Trạng từ có nhiều chức năng và vị trí đứng khá phức tạp, dưới đây mình chỉ liệt kê một số chức năng và vị trí đứng thông dụng thôi, các bạn cũng đừng lo lắng quá, sau một thời gian dùng nhiều sẽ quen. Mong là video này hữu ích cho các bạn, hãy giúp mình chia sẽ và bình luận chủ đề mà bạn muốn mình làm nhé.

a) CHỨC NĂNG
1. Bổ nghĩa cho động từ
He speaks English fluently.
They quickly became friends.

2. Bổ nghĩa cho tính từ
I am very happy.
It was a highly dangerous situation.
 

3. Bổ nghĩa cho trạng từ khác
He replied very quickly.
The conference was extremely badly organized.


b) VỊ TRÍ
1. Đầu câu (trước chủ ngữ)
Unfortunately, I've already made plans for that weekend.
2. Trước động từHe always arrives at 5
3. Sau động từ to beIt is really hard for me to learn English.
4. Cuối câuShe's leaving tomorrow.
5. Sau một trạng từ khácMy grandpa doesn't hear very well anymore.
6. Ở giữa trợ độn từ và động từI have recently suffered a bereavement.

Gia sư Bel Nguyễn
https://www.facebook.com/belnguyen2018/

Facebook Comments Box