NHÓM TỰ HỌC PHÁT ÂM, NGỮ PHÁP CÙNG BEL NGUYỄN

HƯỚNG DẪN CÁCH THỰC HÀNH CỦA NHÓM

Nếu Bạn là người mới bắt đầu, thì Mình xem tập đầu tiên ở đây:  [tập 1] ở đây nhé Bạn, xem xong làm video đăng lên nhóm cùng bình luận ý kiến với nhau cùng phát triển nhé.

Video hướng dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=zzWzYlaMBOc

Cách thức tham gia:
– Xem video hướng dẫn ở video mẫu nếu chưa biết cách tham gia:
Video hướng dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=zzWzYlaMBOc

– Sauk hi làm xong, nhận bài thứ 2 ở Facebook của Bel, Các Bạn nhắn tin trực tiếp trên Facebook để nhận “link video”, “kịch bản” và “link video tiếp theo.”
 
Cách thức nộp bài:
Thử Thách 60 ngày làm VIDEOS tiếng Anh.

Nội dung nộp bài trên nhóm đúng theo MẪU để được kiểm duyệt.

 #FeasiBLE ENGLISH.net

#THỬ THÁCH 60 NGÀY LÀM VIDEO CÙNG BEL

#I definitely keep my promise

Ngày nộp: MẪU 12/12/2018 | Video tập số XX1. (hoặc là tên chủ đề + thứ tự video đã làm)

Nơi nộp: https://www.facebook.com/groups/609163899252710/

—–
Sauk xem xong, bạn đăng video lên nhóm này nhé:
Nhóm : https://www.facebook.com/groups/609163899252710/
(nếu ai tự tin thì quay cả khuôn mặt, còn nếu không tự tin thì quay văn bản của mình đang đọc, hoặc là quay nữa mặt)

Facebook Comments Box