Cấu trúc đi với Expect hoặc là Hope

Hẵn là các bạn đang tìm hiểu cách dùng cấu trúc đi với Expect và Hope, vậy các bạn hãy xem video này và cùng thực hành với FeasiBLE English nhé.

Facebook Comments Box