CẤU TRÚC VỚI “FIND” TRONG TOEIC

BỎ TÚI 2 CẤU TRÚC "FIND" TRONG BÀI THI TOEIC

FIND + DANH TỪ + TÍNH TỪ: Nhận thấy ai (cái gì) như thế nào.

 • I find my job interesting.
  (Tôi nhận thấy công việc của mình rất thú vị)

 • She found his behavior objectionable.
  (Cô ấy đã nhận thấy hành vi của anh ấy phản cảm)

2. FIND + IT + TÍNH TỪ + TO DO SOMETHING:
(Nhận thấy nó như thế nào để làm một điều gì đó)

 • I find it difficult to love all of them.
  (Tôi nhận thấy nó khó yêu thương tất cả bọn họ)

 • I found it challenging to get married.
  (Tôi nhận thấy nó đầy thách thức để lập gia đình)

 • She found it very difficult to learn another language.
  (Cố ấy đã nhận thấy rất khó học 1 ngôn ngữ khác)

 • They find it easy to hate somebody.
  (Họ nhận thấy nó dễ để ghét 1 ai đó)

Tham gia học tiếng Anh cùng FeasBLE ENglish bằng cách thực hành mỗi ngày thông qua "Video cấu trúc" tại đây Bạn nhé: https://feasibleenglish.net/cautruc/

Facebook Comments Box