Cấu trúc mỗi ngày – common English sentence structures – it is hard, difficult (3)

Examples: 

It is hard for me to do sth (thất khó để ai đó làm gì)

 

1. It is hard for me to learn English.
2. It is hard for you to learn how to play the guitar.
3. It is hard for us to work effectively in a team environment.
4. It is hard for them to explain to you what to learn.
5. it is hard for him to say goodbye.
6. it is hard for her to improve her English.

Tạm Dịch
1. Thật khó cho tôi để học tiếng Anh.
2. Thật khó để bạn học cách chơi guitar.
3. Chúng tôi khó có thể làm việc hiệu quả trong môi trường tổ đội.
4. Thật khó để họ giải thích cho bạn những điều cần học.
5. Rất khó để anh ấy nói lời chia tay.
6. Thật khó cho cô ấy để cải thiện tiếng Anh của cô ấy. 

Khóa Học [Phát Âm + Ngữ Pháp Giao Tiếp] 250k của Bel cho bạn nào cần:
🔎 https://feasibleenglish.net/kh/ 
Bấn vào link trên ⬆️ để xem chi tiết.

 

Facebook Comments Box