what do you think about/of

Asking someone’s opinion

 

Examples:

Công thức:
What do you think of DOing sth or Noun

What do you think about DOing sth or Noun
What's your opinion of DOing sth or Noun

Lưu ý: Sau giới từ, nếu là động từ các bạn nhớ thêm đuôi ING nhé. Trong cấu trúc này OF là giới từ.

What do you think about having a cup of coffee with me?
What do you think about living abroad?

What do you think of having a baby?
what do you think of getting a tattoo?

What's your opinion of getting married early
What's your opinion of learning English online?

Bạn nghĩ gì về việc uống một tách cà phê với tôi?
Bạn nghĩ gì về cuộc sống ở nước ngoài?
Bạn nghĩ gì về việc có một đứa con?
Bạn nghĩ gì về việc xăm mình?
Ý kiến của bạn về việc kết hôn sớm
Ý kiến của bạn về việc học tiếng Anh trực tuyến?

Khóa Học [Phát Âm + Ngữ Pháp Giao Tiếp] 250k của Bel cho bạn nào cần:
🔎 https://feasibleenglish.net/kh/ 
Bấn vào link trên ⬆️ để xem chi tiết.

 

Facebook Comments Box