PromiseI promise to wake you up.

I promise not to be late.
I promise not to make you sad.
I promise not to think about it.
I promise to do my best.
I promise to go shopping with you.
I promise to help you become a teacher.

Tôi hứa sẽ đánh thức bạn.
Tôi hứa sẽ không đến muộn.
Tôi hứa sẽ không làm bạn buồn.
Tôi hứa sẽ không nghĩ về điều đó.
Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mình.
Tôi hứa sẽ đi mua sắm với bạn.
Tôi hứa sẽ giúp bạn trở thành một giáo viên.

By Bel Nguyễn 
Liên hệ với mình https://feasibleenglish.net/giasubel

Facebook Comments Box