Quyết định làm gì

 

Phiên âm quốc tế "decide"

decide (v) /dɪˈsaɪd/ quyết định

Công thức của từ "decide"

S + decide to + [động từ]
S = các chủ ngữ như:
I, you, we, they, he, she, it ...

Động từ thông dụng các bạn xem tại đây:
https://feasibleenglish.net/500-dong-tu-thuong-dung-trong-tieng-anh/


Một vài câu ví dụ với từ "decide"

 • In the end, we decided to go to the cinema
 • I decide to tell him the truth
 • She decided to go home early.
 • Do you decide to study abroad?
 • Do you decide to buy that computer?
 • I decide to learn English with Bel.

Dịch nghĩa các câu ví dụ với từ "decide"

 • Cuối cùng, chúng tôi quyết định đi xem phim.
 • Tôi quyết định nói với anh ấy sự thật.
 • Cô quyết định về nhà sớm.
 • Bạn có quyết định đi du học không?
 • Bạn có quyết định mua máy tính đó không?

Xem thêm 100 câu trúc tại đây: https://feasibleenglish.net/cautruc/

Kênh youtube của mình: https://www.youtube.com/c/FeasiBLEENGLISH

Facebook Comments Box