Will và Be going toWill và Be going to

Be going to: thường dùng để diễn tả một kế hoạch mà ai đó sẽ dự định làm trong tương lai hoặc cái gì đó sẽ xảy ra rất sớm trong tương lai (có kế hoạch, bằng chứng).

1. We are going to meet each other tonight.
2. I think I'm going to be sick.


Will: mô tả hành động được quyết định một cách đột ngột.

A: I can’t do my homework. Will you help me?
B: I will help you with your homework


Còn khi nói về một dự đoán nào đó trong tương lai, thì "will và be going to" mang ý nghĩa giống nhau.

Donald Trump will be the next President.
Donald Trump is going to be the next President. 

Mình là Bel Nguyễn 
Facebook: https://www.facebook.com/belnguyen2018/
Sử dụng xin trích rõ nguồn link này ạ!