Cấu trúc want to, want +noun và cách dùng

want to1. Cấu trúc với "want"


I want + N (danh từ)
Tôi muốn điều gì đó.

Khi bạn muốn nói rằng, bạn muốn điều gì đó, thì bạn chỉ cần áp dụng công thức "I want" = tôi muốn. Muốn cái gì thì bạn chỉ cần thêm cái đó vào vế đằng sau nữa là được. Ví dụ mình nói "tôi muốn một công việc mới " thì mình nói như sau: ""I want a new job". Vậy thì "a new job" là cái mình muốn, mình chỉ thêm vào cấu trúc "I want" là được.

 

Dưới đây là thêm một vài ví dụ cho các bạn.
I want some chocolate.
(Tôi muốn một ít sô cô la)
I want some new clothes.
(Tôi muốn thêm quần áo mới)
I really want a drink.
(Tôi muốn 1 ly nước)
I want some milk for breakfast.
(tôi muốn một ít sữa cho buổi sáng)
I want some more coffee.
(tôi muốn một ít cà phê)
I want a big house.
(tôi muốn một ngôi nhà to)

 

2. Cấu trúc với "want to"


S + want to + Verb
S = I you we they he she it
verb = động từ bất kỳ

 

I want to + động từ

 

I want to sleep
I want to know your name
I want to lose weight
I want to buy a new book
I want to marry yêu

 

tôi muốn đi ngủ
Tôi muốn biết tên của bạn
Tôi muốn giảm cân
Tôi muốn mua một cuốn sách mới
Tôi muốn cưới bạn

 

I want to hug you.
I want to play the guitar
I want to make a lot of money
I want to send you a letter
I want to explain to yêu

 

Tôi muốn ôm bạn.
Tôi muốn chơi guitar
Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền
Tôi muốn gửi cho bạn một lá thư
Tôi muốn giải thích cho bạn

 

I want to get a job
(tối muốn có 1 công việc)

I want to get into shape
(tôi muốn có vóc dáng đẹp)

 

3. Cấu trúc với "want to" câu nghi vấn


Do you want to + verb
(bạn có muốn làm gì đó không?)

Do you want to learn english?
Do you want to play games?
Do you want to buy a house?
Do you want to write a book?
Do you want to join us?

 

Bạn có muốn học tiếng Anh không?
Bạn có muốn chơi game không?
Bạn có muốn mua một ngôi nhà?
Bạn có muốn viết một cuốn sách?
Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không?

 

Do you want to cry?
Do you want to sing a song?
Do you want to dance?
Do you want to learn how to cook?
Do you want to improve your English?

 

Bạn có muốn khóc không?
Bạn có muốn hát một bài hát không?
Bạn muốn nhảy không?
Bạn có muốn học nấu ăn không?
Bạn muốn cải thiện trình độ tiếng Anh của mình?

Inbox Facebook mình nếu có thắc mắc nhé: https://www.facebook.com/belnguyen2018