When II studied French when I was a kid.

When I was a kid I had a dog.
I used to collect coins when I was a kid.
I loved dogs and cats when I was a kid.
When I was a boy, I spent a lot of time watching TV.

Tôi học tiếng Pháp khi còn nhỏ.
Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã có một con chó.
Tôi đã từng sưu tập tiền xu khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tôi đã yêu chó và mèo khi tôi còn nhỏ.
Khi tôi còn là một cậu bé, tôi đã dành rất nhiều thời gian để xem TV.

Bel Nguyễn
Kết nối với mình tại: https://feasibleenglish.net/giasubel/

Facebook Comments Box