Tự học tiếng anh giao tiếp online cơ bản – advantage – disadvantage
1. advantage - 2. disadvantage

/ədˈvɑːntɪdʒ/ - /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/

1. something that makes you more successful
2. something that makes you less likely to succeed

Examples: 

a. What are the advantages of learning languages?
b. what is the advantage of using the internet?
c. what are the advantages of playing sports?

a. what are the disadvantages of solar energy?
b. what are the disadvantages of technology?
c. What is the disadvantage of social media?

Advantage - thuận lợi, lợi thế
a. Những lợi thế của việc học ngôn ngữ là gì?
b. Lợi ích của việc sử dụng internet là gì?
c. Những lợi ích của việc chơi thể thao là gì?

Disadvantage - nhược điểm, bất lợi
a2. Những nhược điểm của năng lượng mặt trời là gì?
b2. Những nhược điểm của công nghệ là gì?
c2. Nhược điểm của phương tiện truyền thông xã hội là gì?


Khóa Học [Phát Âm + Ngữ Pháp Giao Tiếp] 250k của Bel cho bạn nào cần:
🔎 https://feasibleenglish.net/kh/ 
Bấn vào link trên ⬆️ để xem chi tiết.

 

 

 
Facebook Comments Box