Tự học giao tiếp tiếng anh online – Emphatic – Do Does DidExamples: 

(emphatic, "do", "does", or "did)
I do think we should learn English.
I do look like my mother.

I did tell you, but you forgot
I did phone you!, But you didn't answer.

She does like learning English.
He thinks She doesn't love him, but She does love him.


Tôi nghĩ chúng ta nên học tiếng Anh.
Tôi trông cực giống mẹ tôi.
Tôi đã nói với bạn rồi, nhưng bạn đã quên
Tôi đã gọi cho bạn rồi mà!, nhưng bạn không trả lời.
Cô ấy cực thích học tiếng Anh.
Anh ấy nghĩ rằng Cô ấy không yêu anh ấy, nhưng Cô ấy rất là yêu anh ấy.

Khóa Học [Phát Âm + Ngữ Pháp Giao Tiếp] 250k của Bel cho bạn nào cần:
🔎 https://feasibleenglish.net/kh/ 
Bấn vào link trên ⬆️ để xem chi tiết.

Facebook Comments Box