Các từ để hỏi trong tiếng anh

Các từ để hỏi trong tiếng anh

I. Tổng hợp các từ để hỏi trong tiếng Anh

II. Công thức, cách dùng, lưu ý của các từ để hỏi trong tiếng Anh

III. Phải học các từ để hỏi trong tiếng Anh như thế nào cho hiệu quả.

 

I. Tổng hợp các từ để hỏi trong tiếng Anh

 1. When: khi nào (thời gian)
 2. Where: nơi nào (địa điểm)
 3. Why: tại sao, lý do
 4. How: như thế nào
 5. Who: ai, người nào
 6. What: cái gì
 7. Which: nào, cái nào
 8. How much (+danh từ không đếm được): bao nhiêu
 9. How many (+danh từ đếm được, số nhiều): bao nhiêu
 10. Whom: ai, người nào (tân ngữ)
 11. Whose: của ai (sở hữu của ai đó)
 12. How long: bao lâu
 13. How often: có thường không (hỏi về mức độ thường xuyên, tần xuất)
 14. How far: bao xa, hỏi về khoảng cách.

II. Công thức, cách dùng, lưu ý của các từ để hỏi trong tiếng Anh

 

 

1. When: khi nào (thời gian)
When do you start your new job?

Công thức:
when + do/does + S + V?
Dịch: khi nào bạn bắt đầu công việc mới của bạn?

Lưu ý: đừng quên trợ động từ đứng trước chủ ngữ.2. Where: nơi nào (địa điểm)
Where do you live?
Bạn sống ở đâu?

Công thức:
Where + do/does + S + V?

Lưu ý: đừng quên trợ động từ đứng trước chủ ngữ.3. Why: tại sao
Why do we learn English?
Tại sao chúng ta học tiếng anh?

Công thức:
Why + do/does + S + V?

Lưu ý: đừng quên trợ động từ đứng trước chủ ngữ.


4. How: như thế nào
How do you spell your name?

Công thức:
how + do/does + S + V?
Bạn đánh vần tên của bạn như thế nào


Lưu ý: đừng quên trợ động từ đứng trước chủ ngữ.

5. Who: ai
Who do you work for?

Công thức:
Who + do/does + S + V?
Bạn làm việc cho ai?


Lưu ý: đừng quên trợ động từ đứng trước chủ ngữ.6. What: cái gì
What do you think about having a cup of coffee with me?
What + do/does + S + V?
Bạn nghĩ gì về việc uống một tách cà phê với tôi?


Lưu ý: đừng quên trợ động từ đứng trước chủ ngữ.

 


7. Which: nào, cái nào (các bạn xem video bên trên để hiểu cách dùng)
There are a lot of cars - which one do you like best?
Which subject do you like best, art or music?

Công thức:
which one + do/does + S + V?
Which subject + do/does + S + V?

Dịch:
Có rất nhiều ô tô - bạn thích chiếc nào nhất?
Bạn thích môn học nào nhất, mỹ thuật hay âm nhạc?


Lưu ý: đừng quên trợ động từ đứng trước chủ ngữ.8. How much (+danh từ không đếm được): bao nhiêu
How much water do you need?
How much water + do/does + S+ V?
(bạn cần uống bao nhiêu nước?)


Lưu ý: đừng quên sau "how much" là danh từ không đếm được, các bạn xem chi tiết về danh từ đếm được và không đếm được tại đây.9. How many (+danh từ đếm được, số nhiều): bao nhiêu

How many children do you have?
How many chidren + do/does + S + V?
(Bạn có bao nhiêu đứa con/ đứa trẻ?)

Lưu ý: đừng quên sau "many" là danh từ đếm được số nhiều, các bạn xem chi tiết về danh từ đếm được và không đếm được tại đây.

 

 

III. Phải học các từ để hỏi trong tiếng Anh như thế nào cho hiệu quả.

 

Các bạn xem qua video hướng dẫn của mình rồi đọc tài liệu thật kỹ để biết cách dùng cơ bản trước nha. Và mình xin chia sẽ một ít lời khuyên của mình cho các bạn để nhớ và sử dụng tốt từ để hỏi (wh-questions)

 • a) Học thuộc các từ để hỏi trước.
 • b) Biết rõ mục đích khi đặt bất kỳ câu hỏi gì để sử dụng từ để hỏi cho chính xác. (Muốn hỏi về thời gian, khi nào thì dùng WHEN, hỏi về lý do thì dùng WHY…)
 • c) Đặt thật nhiều và tập thắc mắc nếu bạn gặp vấn đề khi đặt câu với người bạn tin tưởng.

Tác giả bài viết: Bel Nguyễn
Hãy liên hệ với mình nếu cần nhé
https://feasibleenglish.net/giasubel

Facebook Comments Box