what are you good at, cấu trúc mỗi ngày
I am bad at cooking
I am bad at chess
I am good at speaking English
I am good at languages
I am good at swimming.
I am good at playing music
I am good at playing tennis.
I am not good at making coffee
I am bad at playing sports
I am bad at speaking English
I am good at talking with other people.
I am not good at presenting

Tôi nấu ăn dở
Tôi chơi cờ kém
Tôi nói tiếng anh giỏi
Tôi giỏi ngôn ngữ
Tôi giỏi bơi lội.
Tôi chơi nhạc giỏi
Tôi chơi quần vợt giỏi.
Tôi không giỏi pha cà phê
Tôi chơi thể thao tệ lắm
Tôi nói tiếng anh tệ
Tôi giỏi nói chuyện với người khác.
Tôi không giỏi thuyết trình

By Bel Nguyễn
Liên hệ với Bel: https://feasibleenglish.net/giasubel
 

Facebook Comments Box