Tự học tiếng anh giao tiếp online – cấu trúc mỗi ngày – Impress (Part 14)


Examples: 

Impress somebody with something (gây ấn tượng cho ai đó bằng gì đó)
(make someone feel admiration or call attention to someone)
impress

(try to, hope to, fail to, want to )

1. I plan to impress my boss with my confidence.
2. She tries to impress us with her fit body.
3. We want to impress others with our experience.
4. He hopes to impress us with his knowledge.
5. They failed to impress their customers.

Tạm Dịch
1. Tôi dự định sẽ gây ấn tượng với sếp bằng sự tự tin của mình.
2. Cô ấy cố gắng gây ấn tượng với chúng tôi bằng thân hình vừa vặn của nàng.
3. Chúng tôi muốn gây ấn tượng với người khác bằng kinh nghiệm của chúng tôi.
4. Anh ấy hy vọng sẽ gây ấn tượng với chúng tôi bằng kiến thức của anh ấy.
5. Họ đã thất bại trong việc gây ấn tượng với khách hàng của họ.

 

Khóa Học [Phát Âm + Ngữ Pháp Giao Tiếp] 250k của Bel cho bạn nào cần:
🔎 https://feasibleenglish.net/kh/ 
Bấn vào link trên ⬆️ để xem chi tiết.

 

Facebook Comments Box