Tự học tiếng anh giao tiếp online – cấu trúc mỗi ngày – look forward to (Part 13)

 


Look forward to DOING sth

be looking forward to DOING sth 
(Mong muốn/ khao khát làm điều gì...)

(describe something that you are excited because it is going to happen)


1. I look forward to seeing my mother.

2. we look forward to receiving your feedback.
3. they look forward to meeting you. 

4. He is looking forward to talking with his girlfriend.
5. She is looking forward to seeing her new baby.
6. Are you looking forward to buying an English book?

Tạm dịch:
1. Tôi mong được gặp mẹ.
2. Chúng tôi mong nhận được phản hồi của bạn.
3. Họ mong được gặp bạn.
4. Anh ấy rất mong được nói chuyện với bạn gái của anh ấy.
5. Cô ấy rất mong được nhìn thấy đứa con mới chào đời của cô ấy.
6. Có phải bạn Bạn đang mong muốn mua một cuốn sách tiếng Anh?

Khóa Học [Phát Âm + Ngữ Pháp Giao Tiếp] 250k của Bel cho bạn nào cần:
🔎 https://feasibleenglish.net/kh/ 
Bấn vào link trên ⬆️ để xem chi tiết.

 

 

Facebook Comments Box