Tự học tiếng anh giao tiếp online – mỗi ngày một cấu trúc – Succeed (Part 12)


Examples

Succeed (v) /səkˈsiːd/
Cấu trúc: Succeed in doing something (thành công trong việc làm gì đó)
(to achieve what you've been wanting to do or reach your desired goal)

1. I will succeed in learning English.
2. we will try to succeed in improving our weaknesses
3. My girlfriend succeeded in losing weight
4. They want to succeed in everything they do.
5. He succeeds in developing a website.
6. She succeeds in achieving her dream of running her own business.

Tạm Dịch:
1. Tôi sẽ thành công trong việc học tiếng Anh.
2. Chúng tôi sẽ cố gắng thành công trong việc cải thiện điểm yếu của mình
3. Bạn gái tôi giảm cân thành công.
4. Họ muốn thành công trong mọi việc họ làm.
5. Anh ấy thành công trong việc phát triển một trang web.
6. Cô ấy thành công trong việc đạt được ước mơ điều hành công việc kinh doanh của riêng mình.


Khóa Học [Phát Âm + Ngữ Pháp Giao Tiếp] 250k của Bel cho bạn nào cần:
🔎 https://feasibleenglish.net/kh/ 
Bấn vào link trên ⬆️ để xem chi tiết.

 

Facebook Comments Box