thought

 

 


I thought we could meet for lunch today

I thought we could go out tonight
I thought I could buy that house.
I thought you could help me
I thought you could do this.

Tôi nghĩ/ cứ tưởng chúng ta có thể gặp nhau vào bữa trưa hôm nay
Tôi nghĩ/ cứ tưởng chúng ta có thể đi chơi tối nay
Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể mua được căn nhà đó.
Tôi nghĩ bạn có thể giúp tôi
Tôi nghĩ bạn có thể làm điều này.

By Bel Nguyễn
Liên hệ với Bel tại: https://feasibleenglish.net/giasubel/

Facebook Comments Box