Luyện Phát Âm Cùng BEL NGUYỄN

 

HƯỚNG DẪN CÁCH THỰC HÀNH CỦA NHÓM

Hướng Dẫn Thực Hành.

Bước 1: Xem video, học cấu trúc + từ vựng, đọc bài đọc luyện phát âm theo từng tập.

Bước 2: Đọc đoạn văn đó và dùng điện thoại quay lại đoạn bạn vừa đọc đăng lên nhóm dưới đây: https://www.facebook.com/groups/609163899252710/
(Video nên có khuôn mặt vì điều đó sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi thuyết trình, nói trước đám đông)
Có vấn đề gì khó khăn xin hỏi mình nhé Bel Nguyễn

Cách thức nộp bài: 
Thử Thách 60 ngày làm VIDEOS tiếng Anh.
Nội dung nộp bài trên nhóm đúng theo MẪU để được kiểm duyệt.

#FeasiBLE ENGLISH.net

#THỬ THÁCH 60 NGÀY LÀM VIDEO CÙNG BEL
#I definitely keep my promise
Video tập số XX1.
Nơi nộp: https://www.facebook.com/groups/609163899252710/

Sau khi xem hướng dẫn xong, Bạn đăng video lên nhóm này nhé: 
Nhóm: https://www.facebook.com/groups/609163899252710/

 Đây là những bài viết được viết bởi Bel Nguyễn

Tập 1: Luyện phát âm, cùng Bel Nguyễn  | Episode 1 Adverbs of frequency.

Tập 2: Luyện phát âm, Bel Nguyễn  | Episode 2 Introduce myself.

Tập 3: Luyện phát âm cùng Bel Nguyễn  | Episode 3 My dream.

Tập 4: Luyện phát âm, Bel Nguyễn  | Episode 4 What will you do today?

Tập 5: Luyện phát âm cùng Bel Nguyễn  | Episode 5 My Father.

Tập 6: Luyện phát âm cùng Bel Nguyễn  | Episode 6 My daily activities.

Tập 7: Luyện phát âm cùng Bel Nguyễn  | Episode 7 Conversations with foreigners.

Tập 8: Luyện phát âm cùng Bel Nguyễn  | Episode 8 Talk about my job.

Tập 9: Luyện phát âm cùng Bel Nguyễn  | Episode 9 Talk about my mother.

 

 

HƯỚNG DẪN CÁCH THỰC HÀNH CỦA NHÓM

Hướng Dẫn Thực Hành.

Bước 1: Xem video, học cấu trúc + từ vựng, đọc bài đọc luyện phát âm theo từng tập.

Bước 2: Đọc đoạn văn đó và dùng điện thoại quay lại đoạn bạn vừa đọc đăng lên nhóm dưới đây: https://www.facebook.com/groups/609163899252710/
(Video nên có khuôn mặt vì điều đó sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi thuyết trình, nói trước đám đông)
Có vấn đề gì khó khăn xin hỏi mình nhé Bel Nguyễn

Cách thức nộp bài: 
Thử Thách 60 ngày làm VIDEOS tiếng Anh.
Nội dung nộp bài trên nhóm đúng theo MẪU để được kiểm duyệt.

#FeasiBLE ENGLISH.net

#THỬ THÁCH 60 NGÀY LÀM VIDEO CÙNG BEL
#I definitely keep my promise
Video tập số XX1.
Nơi nộp: https://www.facebook.com/groups/609163899252710/

Sau khi xem hướng dẫn xong, Bạn đăng video lên nhóm này nhé: 
Nhóm: https://www.facebook.com/groups/609163899252710/

 Đây là những bài viết được viết bởi Bel Nguyễn

Tập 1: Luyện phát âm, cùng Bel Nguyễn  | Episode 1 Adverbs of frequency.

Tập 2: Luyện phát âm, Bel Nguyễn  | Episode 2 Introduce myself.

Tập 3: Luyện phát âm cùng Bel Nguyễn  | Episode 3 My dream.

Tập 4: Luyện phát âm, Bel Nguyễn  | Episode 4 What will you do today?

Tập 5: Luyện phát âm cùng Bel Nguyễn  | Episode 5 My Father.

Tập 6: Luyện phát âm cùng Bel Nguyễn  | Episode 6 My daily activities.

Tập 7: Luyện phát âm cùng Bel Nguyễn  | Episode 7 Conversations with foreigners.

Tập 8: Luyện phát âm cùng Bel Nguyễn  | Episode 8 Talk about my job.

Tập 9: Luyện phát âm cùng Bel Nguyễn  | Episode 9 Talk about my mother.

 

Đây là những bài viết được sưu tập trên các website và youtube.
(xin gửi lời cảm ơn các tác giả của bài viết)

Tập 1,2,3:  Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày.

Tập 4,5,6:  Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày.

Tập 7,8,9:  Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày.

Facebook Comments Box